Autoevalúate con la herramienta de circularidad de inèdit
Autoavalua't amb l’eina de circularitat d’inèdit
Self-assess your company with the circularity tool of inèdit

La economía circular es un nuevo paradigma económico para alcanzar sistemas de producción y consumo más eficientes.

Para tu empresa, es una oportunidad para tener un negocio más eficiente e innovador.

La herramienta de autoevaluación gratuita de inèdit pone a tu alcance el conocimiento de más de 10 años de los mejores expertos en economía circular:

Haz un autodiagnóstico de circularidad de tu empresa en solo 15 minutos.
Descubre qué oportunidades de mejora ofrece la economía circular a tu negocio.
Mejora el rendimiento ambiental y la competitividad de tu empresa.

L’economia circular és un nou paradigma econòmic per assolir sistemes de producció i consum més eficients.

Per la teva empresa, és una oportunitat per tenir un negoci més eficient i innovador.

L’eina d’autoavaluació gratuïta d’inèdit posa al teu abast el coneixement de més de 10 anys dels millors experts en economia circular:

Fes una autodiagnosi de la circularitat de la teva empresa en només 15 minuts.
Descobreix quines oportunitats de millora ofereix l’economia circular al teu negoci.
Millora el rendiment ambiental i la competitivitat de la teva empresa.

The circular economy is a new economic paradigm to achieve more efficient production and consumption systems.

For your company, it is an opportunity to have a more efficient and innovative business.

The free self-assessment tool of inèdit provides access to more than 10 years of knowledge of the best experts in circular economy:

Make a self-diagnosis of circularity of your company in just 15 minutes.
Find out what improvement opportunities the circular economy offers your business.
Improve the environmental performance and competitiveness of your company.
?
Fields marked with (*) are mandatory